© 2006 - 2019 miramed

  Raka Vägen 1, 187 30 Täby, Sverige

  Tel: 08-55110750

  Audiovisuell distraktion

  Med HappyMeds system kan patienten distraheras på ett positivt sätt med hjälp av audiovisuella videoglasögon.

  Audiovisuell distraktion kan med fördel användas såväl före, som under och även efter invasiva och kirurgiska procedurer.  

  Läs gärna om studier om oro, stress och positiv audiovisuell distraktion på HappyMeds hemsida. (Informationen är på engelska.)

  >90% av patienterna skulle välja att använda HappyMed igen.* 

  * egen studie genomförd av HappyMed vid ett antal kliniker i Tyskland, n=110.

  Mångsidig applikation

  Kardiologi

  Perifera eller invasiva procedurer såsom PCI.

  Operation

  Ortopedisk behandling såsom höft- eller knäoperation.

  Onkologi

  Cytostatika eller biologiska läkemedelsbehandlingar, provtagningar mm.

  IVA/Uppvak

  För positiv distraktion i samband med anestesi och intensivvård.

  Före - Under - Efter behandling
  Kom igång med HappyMed - audiovisuell distraktion

  Enkel installation och handhavande

  Innehåll anpassat för situation och patient

  HappyMed levereras med innehåll som även förnyas med jämna mellanrum. Beroende på situation, behandlingstid och patient kan olika kategorier väljas såsom naturfilm, komedi, meditation, barn, sport eller musik från konserter mm.

   

  Allt innehåll är licensierat för publik användning vid er vårdinrättning och urvalet per genre är utvalt för att passa verksamhetens behov.

  Medicinsk behandling framkallar inte sällan oro och stress hos patienter. Känslan av att inte ha kontroll och inte riktigt veta vad som skall hända kan orsaka förhöjd puls och blodtryck. Genom att positivt distrahera patienten kan negativa effekter och i slutändan kostnader, minska.

  Vill ni veta mer, eller kanske prova HappyMed utan kostnad vid er enhet?

  Studier om oro, stress och audiovisuell distraktion

  Stress och oro kan orsaka negativa effekter i en vårdsituation såsom ökat behov av lugnande medel, fler komplikationer, förlängd vårdtid, lägre smärttolerans, ökat behov av tillsyn mm. I en vårdsituation är över 80% av patientens intryck från sinnena relaterade till syn och hörsel. Om dessa två sinnen distraheras positivt kan oro och stress minska avsevärt. Ett flertal studier visar på sambandet mellan positiv audiovisuell distraktion med resultat att oro, stress och smärtupplevelse minskar.

  Läs mer om studier om oro, stress och positiv audiovisuell distraktion på HappyMeds hemsida. (Informationen är på engelska.)