top of page

Audiovisuell distraktion

logo-email1.gif

Med HappyMeds system kan patienten distraheras på ett positivt sätt med hjälp av audiovisuella videoglasögon.

Audiovisuell distraktion kan med fördel användas såväl före, som under och även efter invasiva och kirurgiska procedurer.  

Läs gärna om studier om oro, stress och positiv audiovisuell distraktion på HappyMeds hemsida. (Informationen är på engelska.)

system.gif

>90% av patienterna skulle välja att använda HappyMed igen.* 

* egen studie genomförd av HappyMed vid ett antal kliniker i Tyskland, n=110.

Mångsidig applikation

kardiologi.jpg
Kardiologi

Perifera eller invasiva procedurer såsom PCI.

operation.jpg
Operation

Ortopedisk behandling såsom höft- eller knäoperation.

onkologi.jpg
Onkologi

Cytostatika eller biologiska läkemedelsbehandlingar, provtagningar mm.

uppvak.jpg
IVA/Uppvak

För positiv distraktion i samband med anestesi och intensivvård.

Före - Under - Efter behandling

Enkel installation och handhavande

Innehåll anpassat för situation och patient

HappyMed levereras med innehåll som även förnyas med jämna mellanrum. Beroende på situation, behandlingstid och patient kan olika kategorier väljas såsom naturfilm, komedi, meditation, barn, sport eller musik från konserter mm.

 

Allt innehåll är licensierat för publik användning vid er vårdinrättning och urvalet per genre är utvalt för att passa verksamhetens behov.

Soluppgång över vetefält
målvakt
Lake Landscape
Misty Forest Reflection
Överst
orkester
afrikanska Penguins
Flicka på Towel
Meditation vid havet
Greek Paradise

Medicinsk behandling framkallar inte sällan oro och stress hos patienter. Känslan av att inte ha kontroll och inte riktigt veta vad som skall hända kan orsaka förhöjd puls och blodtryck. Genom att positivt distrahera patienten kan negativa effekter och i slutändan kostnader, minska.

Vill ni veta mer, eller kanske prova HappyMed utan kostnad vid er enhet?

Studier om oro, stress och audiovisuell distraktion

Stress och oro kan orsaka negativa effekter i en vårdsituation såsom ökat behov av lugnande medel, fler komplikationer, förlängd vårdtid, lägre smärttolerans, ökat behov av tillsyn mm. I en vårdsituation är över 80% av patientens intryck från sinnena relaterade till syn och hörsel. Om dessa två sinnen distraheras positivt kan oro och stress minska avsevärt. Ett flertal studier visar på sambandet mellan positiv audiovisuell distraktion med resultat att oro, stress och smärtupplevelse minskar.

Läs mer om studier om oro, stress och positiv audiovisuell distraktion på HappyMeds hemsida. (Informationen är på engelska.)

bottom of page