RH unfolded corner with package
armypic_cropped
Ambulance stock img_blue_lighter
packaging 046
RH II (4)
Ready Heat

Ready Heat erbjuder en serie produkter som ger aktiv värme i syfte att förebygga och behandla nedkylning.

Blizzard

Blizzards produktserie ger effektivt skydd vid kyla och oväder. Låg vikt, litet utrymme och oöverträffade termiska egenskaper.

Aktuellt

Positiv audiovisuell distraktion kan minska upplevd stress, oro och smärta. Med HappyMed kan...

Förebygg

hypotermi

Hypotermi är enklare att förebygga än att behandla och det är effektivt att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt, helst direkt på skadeplatsen vid en olycka. Genom att förebygga hypotermi minskar infektionsrisken och blodets koagulationsförmåga bibehålls. Rädsla och oro som orsakas av nedkylning undviks och i slutändan minskar lidande och behandlingskostnader som hypotermi annars orsakar.

Kunder och Applikationer

Ambulans

Att förebygga hypotermi redan på skadeplats kan vara avgörande för hur patienten klarar sig vidare i vårdkedjan. 

Räddningstjänst

Vid trafikolyckor med fastklämda skadade kan det vara en utmaning att förebygga nedkylning.

Militär

Nedkylning är ett välkänt problem vid skadesituationer. Därför gäller det att i ett tidigt skede agera och vidtaga förebyggande åtgärder. 

SAR (Search & Rescue)

Bra utrustning som har låg vikt, begränsad volym och utomordentlig termisk prestanda är viktiga faktorer vid räddning med SAR-helikopter.

Sjöräddning

Förhållanden med väta och blåst ställer särskilda krav på utrustning för att förebygga och behandla hypotermi.

Vilka behov har ni?

I industri och i offentliga miljöer kan olyckor ske då nedkylning behöver förhindras. Kontakta oss gärna för en förutsättninslös diskussion.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom våra nyhetsbrev.