© 2006 - 2019 miramed

  Raka Vägen 1, 187 30 Täby, Sverige

  Tel: 08-55110750

  Ready Heat

  Ready Heat erbjuder en serie produkter som ger aktiv värme i syfte att förebygga och behandla nedkylning.

  Blizzard

  Blizzards produktserie ger effektivt skydd för kyla och oväder. Låg vikt, litet utrymme och goda termiska egenskaper.

  Aktuellt

  Positiv audiovisuell distraktion kan minska upplevd stress, oro och smärta. Med HappyMed kan...

  Förebygg

  hypotermi

  Hypotermi är enklare att förebygga än att behandla och det är effektivt att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt, helst direkt på skadeplatsen vid en olycka. Genom att förebygga hypotermi minskar infektionsrisken och blodets koagulationsförmåga bibehålls. Rädsla och oro som orsakas av nedkylning undviks och i slutändan minskar lidande och behandlingskostnader som hypotermi annars orsakar.

  Kunder och Applikationer

  Ambulans

  Att förebygga hypotermi redan på skadeplats kan vara avgörande för hur patienten klarar sig vidare i vårdkedjan. 

  Räddningstjänst

  Vid trafikolyckor med fastklämda skadade kan det vara en utmaning att förebygga nedkylning.

  Militär

  Nedkylning är ett välkänt problem vid skadesituationer. Därför gäller det att i ett tidigt skede agera och vidtaga förebyggande åtgärder. 

  SAR (Search & Rescue)

  Bra utrustning som har låg vikt, begränsad volym och utomordentlig termisk prestanda är viktiga faktorer vid räddning med SAR-helikopter.

  Sjöräddning

  Förhållanden med väta och blåst ställer särskilda krav på utrustning för att förebygga och behandla hypotermi.

  Vilka behov har ni?

  I industri och i offentliga miljöer kan olyckor ske då nedkylning behöver förhindras. Kontakta oss gärna för en förutsättninslös diskussion.

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad genom våra nyhetsbrev.