© 2006 - 2019 miramed

  Raka Vägen 1, 187 30 Täby, Sverige

  Tel: 08-55110750

  Om hypotermi

  Vikten av att förebygga hypotermi bör inte underskattas. Det har visat sig mycket effektivt att sätta in åtgärder så tidigt i vårdkedjan som möjligt, helst direkt på skadeplatsen. Detta gäller inte bara traumapatienter utan risken att drabbas av hypotermi är särskilt stor för patientgrupperna äldre, alkoholpåverkade och dementa. Hypotermi är enklare att förebygga än att behandla.

  Om åtgärder för att förebygga hypotermi sätts in direkt på skadeplatsen kan ett flertal negativa effekter av hypotermi undvikas.

  Exempel* på negativa effekter är:

  > Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel

  > Ökad infektionsrisk

  > Ökad risk för arytmier

  > Försämrad koagulationsförmåga

  Slutligen minskar patientens lidande och de totala behandlingskostnaderna reduceras väsentligt om hypotermi förebyggs.**

  * ”Effectiveness of resistive heating compared with passive warming in treating Hypothermia associated with minor trauma: A randomized trial” Kober et.al Mayo clinic

  ** Maintaining intraoperative normotermia: a meta analysis of outcomes with costs.” Mahoney et.al AANA Journal. April 1999: Vol 67. Nr 2

  Vi hade en brännskadad patient som skulle transporteras till US i Linköping. Med hjälp av Ready Heat kunde vi säkerställa normotermi samtidigt som det räckte med att temperaturen i hytten låg kring 20 grader C.

  Conny Adman

  Ambulansen Växjö

  Please reload